Cassie1990

17 tekstów – auto­rem jest Cas­sie1990.

Zabawka

Zna­lazłeś mnie w kącie
Sie­działam cicho, smut­na, samotna
Z oczu rzeką płynęły mi łzy
Wziąłeś mnie na ręce i przytuliłeś
Szep­cząc ile dla Ciebie znaczę
I jak bar­dzo mnie kochasz
I było jak w niebie...
Miłość mnie otaczała
Two­je ramiona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 września 2013, 16:52

***

Leżąc w ciszy ak­sa­mit­nej nocy
Zas­ta­nawiam się ile wiem o Tobie
Wiem dużo. lecz cza­sem myślę, że
Ty­le co pra­wie nic

Zas­ta­nawiam się ile słów dostanę
Jeszcze od Ciebie
I ile będą one dla mnie znaczyć
Chcę je przeczytać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 października 2012, 10:20

Naucz mnie...

Poświęć mi jedną chwilkę ze swo­jego życia
I naucz mnie co znaczy kochać

Naucz mnie tej czułości
Którą dos­trze­gam w Twoich oczach pat­rzących na mnie
Kiedy z płyn­ne­go złota za­mieniają się w czekoladę

Naucz mnie tej namiętności
Którą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 października 2012, 11:02

Przyjdź...

Przyjdź do mnie nocą
I dot­knij mej duszy
Pozwól mi poczuć, że jestem
Dla ciebie wszystkim

Dot­knij mych warg
I pozwól poczuć Twój słod­ki smak
Pozwól mi cie­szyć się każdą sekundą
Gdy ser­ce bi­je mi za szybko

Dot­knij me­go ciała
I [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 12 lipca 2012, 15:38

Mizerykordia

Do snu układa się dzień
By ustąpić miej­sca ak­sa­mit­nej nocy
Pójdźmy w ślad blasku...
Zaśnij­my ra­zem z nim...
Jak Ro­meo i Juliet

Budzi się dzień by olśnić miłością cały świat
Będziemy spać i śnić na je­denym łożu śmierci
Złożonym [...] — czytaj całość

wiersz • 28 czerwca 2012, 14:15

Mój portret w Twoim sercu

Gdy leżąc w łóżku
Myślisz o mnie
Spójrz na mój por­tret w Twym sercu
Po­licz wszys­tkie mar­sy mo­jej twarzy
Po­licz każdy moją zmarszczkę
Po­licz każdy sreb­rny włos na mo­jej skroni...
Pa­miętaj, że to z tros­ki o Ciebie...

Gdy leżąc [...] — czytaj całość

wiersz • 15 czerwca 2012, 17:42

Dzień z Tobą

Do snu układa się noc
Wsta­je dzień...
Dzień niekończącej się miłości...
Pta­ki płyną bez­sze­les­tnie po niebie
Jak słowa miłości szep­ta­ne przez Ciebie...
Słońce to Two­je us­ta- jas­ne i gorące...
Błękit nieba to głębia Twoich oczu
Pat­rzących na mnie z czułością...

Do snu układa się dzień
Pow­sta­je z umarłych ciem­na noc...
Nie boję się jej
Bo wiem, że gdy spoj­rzę w niebo
Zo­baczę tam Twój uśmiech który da mi siłę
By da­lej żyć
Bo Ty zaw­sze jes­teś ze mną...
Mój aniele 

wiersz • 14 czerwca 2012, 20:00

Jeśli będziesz sam

Kiedy będziesz sam po­myśl o mnie
O mnie
O nas
O nasze miłości

Kiedy będziesz smut­ny płacz ra­zem ze mną
Ze mną
Z nadzieja
Z naszą miłością

Kiedy ktoś Cię skrzyw­dzi przyjdź do mnie
Będę zaw­sze na Ciebie czekać
Z roz­portar­ty­mi ramionami
Z dob­rym słowem
Z naszą miłością 

wiersz • 12 czerwca 2012, 16:57

Zobaczyłam Ciebie

Gdy spoj­rzałam w okno
Uj­rzałam Twoją twarz
Na­malo­waną krop­la­mi deszczu
Te kropkę to mo­je łzy
Wy­lane gdy nie ma Cię blisko

Gdy spoj­rzałam na trawę
Uj­rzałam Two­je ślady
Wyg­niecione gdy mnie szukałeś
By mi po­wie­dzieć, że mnie kochasz

Gdy spojrzałam [...] — czytaj całość

wiersz • 11 czerwca 2012, 07:44

Dwa oblicza życia

Życie jest piękne jak let­ni dzień
Jak słońce jas­no świecące na niebie
Życie jak po­tok wo­dy żywej
Przyw­ra­cający nadzieję
Życie to deszcz urodzaju
Zsyłający zba­wienie na nasze suche dusze
Życie to wios­na i jesień
Początek i ko­niec wszystkiego

Życie to ciem­na noc ogar­niająca wszystko
Życie to zim­ny po­wiew śmier­telne­go wiatru
Za­bierający tłące się is­kier­ki nadziei, miłości i wiary
Wiejący grozą i niosący niewiadomą
Życie to skrzydła kruka
Ciem­ne i kruche zarazem
Życie to rwąca rzeka
Którą ciężko przepłynąć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 13:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cassie1990

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność